Siden 1989 har Villy Andersen ApS specialiseret sig i nedgravning af bløde ledninger.

Vores tilgang til arbejdet, hviler på en stor erfaring, og en best practice tilgang, der giver glade kunder, myndigheder og borgere.

Vores primære kompetencer inden for kabelarbejde:

  • Gravning med 2t., 5t., 8t., 24t.
  • Gravning i gravekasse
  • Rendegravermonteret vibrationsplov
  • Kabelspil, 5t., med elektronisk registrering og udtrækningsruller
  • Kabelvogne i flere størrelser, til henholdsvis 1 og 3 tromler
  • Digital indmåling
  • Regningsdeling ved fællesgravning
  • Indblæsning af fiber med vand eller luft