Med over 30 års erfaring har vi gennem tiden oparbejdet et godt forhold til blandt andet kommunerne, politiet, Forsvaret, Bane Danmark og Vejdirektoratet. Dette resulterer i en smidig sagsgang, selv når opgaverne bliver komplicerede.

Vores kompetencer i forhold til myndighedsbehandling er:

  • Søgning af gravetilladelse
  • Søgning af rådighedstilladelse
  • LER-søgning
  • Udarbejdelse af skilteplaner
  • Sags- og dokumentationsstyring
  • Billeddokumentation
  • Digital indmåling (GPS)