ELINORD

Frederikshavn Forsyning

Hjørring Antenneselskab

Netselskabet N1

Nordenergi Fiber

Nordenergi Net

Skagen Antennelaug

Sæby Antenneforening

TDC